ရင္ခြင္သစ္

>>>Download

ေတးရး - ကလုိမူး
ေတးဆုိ - ငါငူး၊ Wire

VERSE:
ငယ္ရြယ္စဥ္ခ်ိန္ခါ ပ်ဳိရြယ္သင့္ခြန္အား ဆင္ျခင္ကာ သင္ေနရဲ႕လား
(စြန္႔စားမႈမ်ားရဲ႕ေနာက္က ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ သင္သံုးသပ္မိရဲ႕လား)
ပညာရွာစဥ္ခါ ထင္ျမင္မိေယာင္မွား ေ၀ဒနာေတြ ႀကံဳခ်ိန္မွာ
(ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရဲ႕ေနာက္က သခင္ဘုရားအလုိ သင္လုိက္ေလွ်ာက္မိရဲ႕လား)

CHORUS:
ရယ္ေမာျခင္းမ်ားလည္း တဒဂၤပါ ငုိေၾကြးျခင္းမ်ားလည္း အတူေတြ႕မွာပါ
အသက္စြန္႔ခ်စ္တဲ့ အရွင္ေယ႐ႈရဲ႕ ေ၀ဒနာနဲ႔စာရင္ မျဖစ္စေလာက္ပါ
မခံမရပ္ႏုိင္တဲ့ ငုိေၾကြးျခင္းမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ရင္ေတာ့
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အားကုိးပါလား မိတ္ေဆြရာ
ေလာကီစြဲလန္း တပ္မက္မႈတုိ႔ကုိ သင္သည္ ႀကံဳေတြ႕ေသာအခါ
ဘုရားရွင္ရဲ႕ လမ္းျပမႈတုိ႔ကုိ သင္သည္ ခံယူပါ
စိတ္အလုိကုိသိရင္ (ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ပါလား)
စိတ္အလုိကုိသိရင္ (ဒူးေထာက္လုိက္ပါလား)
စိတ္အလုိကုိသိရင္
အသစ္ေသာအသက္တာ၌ က်င္လည္သူမ်ားရယ္
အသစ္ေသာအသက္တာ၌ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသူမ်ားအတြက္
(ေယ႐ႈလက္ကုိ စြဲကုိင္ရင္းနဲ႔ ထာ၀ရအရိပ္မွာ နားခုိရင္း)
လွမ္းမည္ ရင္ခြင္သစ္ဆီ ခုိလႈံဆက္ကပ္ရင္းနဲ႔ ေရွ႕သုိ႔သာခ်ီ
ေလွ်ာက္မည္ ကုိယ္ေတာ္နဲ႔အတူ ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕လက္ကုိ စြဲ၍ကုိင္မည္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.