အသက္႐ွဴခ်ိန္တုိင္း

>>>Download

ေတးရး - ေသာမတ္စ္
ေတးဆုိ - ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

VERSE 1
ေလာကရဲ႕လမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ကာပင္ပန္းလား
ေသာကနဲ႔ဒုကၡၾကားမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကင္းေ၀း
ေျခတစ္စံုၾကာလာရင္ ရပ္သြားမလား
မသိေတာ့ဘူး ရွင္သန္ျခင္းအဓိပၸါယ္မဲ့

VERSE 2
ႀကိဳးစားလည္း ဘ၀ရဲ႕ပန္းတုိင္ေပ်ာက္ဆံုးသြား
လက္ေျမႇာက္လုိ႔အ႐ႈံးေပးဆဲမွာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္က အားေပး
အရာရာကုိ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ အုပ္စုိးၿပီ
မ႐ႈံးေတာ့ဘူး ရွင္သန္ျခင္း ငါ့ရဲ႕ဘ၀ေလး

CHORUS
ခ်ီးမြမ္း အသက္႐ွဴေနေသာ ေန႔ရက္တုိင္း
ခ်ီးမြမ္း စကၠန္႔နာရီတုိင္း
ခ်ီးမြမ္း ေကာင္းကင္ဘံုသား ေတးသီက်ဴး
ျပန္လည္ေရတြက္ ခ်ီးမြမ္းေကာင္းႀကီးမ်ား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.