ကုိယ္ေတာ္အတြက္လူငယ္

>>>Download

ေတးရး - ဆုိင္းမြန္းေအာင္
ေတးဆုိ - ဘရိတ္ကီ၊ L. လြန္း၀ါ

RAP 1
လူငယ္ဆုိတာ ကုိယ့္ရဲ႕ဦးေႏွာက္ကုိ အၿမဲတမ္းသံုးမွ
ဒါမွမဟုတ္ရင္ မင္းရဲ႕ဦးေႏွာက္ကုိ ပုိးစားသြားမွာ
ကုိယ္ေရာက္ေနတဲ့ အေမွာင္ဘ၀ထဲက လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္
ဘုရားထံဆုေတာင္းကာ ခြန္အားယူပါ

CHORUS 1
လူငယ္ဆုိတာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေတြးေခၚလုိက္စမ္းပါ
ႀကံဳလာမယ့္ဘ၀ရဲ႕ ေန႔ရက္ေတြကုိ
အေတြးသစ္မ်ားနဲ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ပါ

RAP 1
လူငယ္ဆုိတာ ကုိယ္ရဲ႕သခင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးကုိ ေပးဆပ္လုိက္ပါ
ဒါမွ မင္းရဲ႕ဘ၀ဟာ လွပအဓိပၸါယ္ရွိမွာ
ကုိယ္ေရာက္ေနတဲ့ အေမွာင္ဘ၀ထဲက လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္
အေတြးအေခၚေဟာင္းေတြကုိ စြန္႔ပစ္လုိက္စမ္းပါ

CHORUS 2
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ဖုိ႔ အေစခံလုိက္စမ္းပါ
ခႏၶာနဲ႔ေန႔ရက္ မပုပ္ပ်က္ခင္မွာ
အျမင့္ျမတ္ဆံုး အမႈထမ္းေဆာင္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.