ေအာက္ေမ့မူပါ

>>>Download

ေတးရး - ၀ုိင္ယာ
ေတးဆုိ - ေအာင္ပဏ္း

VERSE:
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ေန႔ရက္မ်ားနဲ႔ ေလွ်ာက္ခဲ့ရတဲ့ခ်ိန္ေတြမ်ားစြာ
အတၱရဲ႕ေလွာင္ခ်ဳိင့္ထဲက ႐ုန္းထြက္ဖုိ႔အတြက္ အစြမ္းေတြမရွိဘူး
႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ဦးေႏွာက္ေတြကုိ ေဆးေၾကာဖုိ႔အတြက္ အေျဖကုိလုိက္ရွာ
ေနာက္ဆံုးေတာ့ စိတ္ဓါတ္က်လုိ႔ ေခါင္းငုိက္စုိက္ရင္း အိမ္ကိုျပန္ခဲ့

PRE-CHO:
ဗီ႐ုိထဲထည့္သိမ္းထားတဲ့ ဒီသမၼာက်မ္းစာ/ကုိ
မထင္မွတ္ဘဲ သတိရလုိ႔ရယ္ ဖြင့္ဖတ္ေနခဲ့
ဒီအခ်ိန္ဘုရားျမတ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ရင္ကုိ႐ုိက္ခတ္
ဇာတိနဲ႔ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကုိႏွေျမာေနခဲ့

CHORUS:
ကုိယ္ေတာ္ရယ္ ေဖးမလမ္းျပမူပါ ကုိယ္ေတာ္ရယ္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အခြင့္ကုိေပးပါ
ေမွာင္ေနေသာ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ လမ္းစအလင္းသစ္ကုိ ဘုရားရဲ႕အလုိအတုိင္း
အစဥ္သာထြန္းလင္းေပးလွည့္ပါဘုရား ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွာ
အျပစ္သား ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးကုိ ေအာက္ေမ့မူပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.