႐ုိင္းပင္းအေစခံမယ္

>>>Download

ေတးရး - အားေနာ
ေတးဆုိ - ရိန္မုိး

VERSE 1:
ေလာကႀကီးကုိ ဘုရားရွင္ဖန္ဆင္းထားတယ္
အလံုးစံုေသာအရာမ်ား သာယာျပည့္စံုေန
ေရွ႕မွာ ေရာင္နီအလင္း ေႏြးေထြးမႈကုိ သူေပးေန
မုိးထက္တိမ္တုိင္မ်ား ပန္းခ်ီကားအလား ႐ႈညီးလုိ႔မဆံုးႏုိင္ၿပီ

VERSE 2:
တစိမ့္စိမ့္စီးဆင္းေအးျမ ေရစီးေတြ
ပင္လယ္ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအုိင္ျပည့္လွ်ံ သူ႕လက္ရာ
ေတာေတာင္အသြယ္သြယ္နဲ႔ လွ်ဳိေျမာင္အလွေတြ နက္႐ႈိင္းကာ/ထား
မုိးသားတိမ္ညိဳမဲလာ ရြာသြန္းၿဖိဳး ကမၻာတစ္ခုလံုး စုိေျပသြား

CHORUS:
ထာ၀ရဘုရားကုိေလ ခ်ီးမြမ္း
ဂုဏ္ေတာ္သီခ်င္းသစ္လြင္လုိ႔ သီက်ဴးမယ္
ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔အတြက္ ကမၻာတည္ေစဖုိ႔
ဒုိ႔အားလံုး ပါ၀င္႐ုိင္းပင္း အေစခံမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.