ေမွ်ာ္လင့္ရာလမ္း

>>>Download

ေတးရး - ပါသဲ
ေတးဆုိ - L. လြန္း၀ါ

VERSE 1
၀မ္းနည္းစကားေတြ မဆုိပါနဲ႔ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ
ကမ္းလင့္ဖုိ႔ရန္ စိတ္ကူးမစဖုိ႔ရန္ ဆုေတာင္းရင္း
က်ဳိးပဲ့ျခင္းသည္ အလုိအေလ်ာက္ ဒူးေထာက္ဦးညြတ္ရန္ ႏုိးထခဲ့ၿပီ
အိပ္မက္ရဲရင့္ျခင္းသည္ အင္အားနဲ႔

PRE-CHO
မုန္တုိင္းႀကီးတုိက္တ္လာသလုိ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မုိးေကာင္းကင္ဟာ ထာ၀ရပဲ

CHORUS
ခ်စ္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ဂ႐ုဏာေတာ္ သူ႕အေသြးသြန္းလုိ႔ စြန္႔ကာ
၀ိညာဥ္သင့္ခႏၶာသူ ေရြးႏႈတ္ခဲ့လုိ႔ အသစ္ျပင္ဆင္၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔
အသက္တာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ၿပီးျပည့္စံုၿပီး ၿပီးျပည့္စံုၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.