အလွကမၻာ

>>>Download

ေတးရး - ဆူးေလး
ေတးဆုိ - ဆူးေလး၊ လင္းဒါ

VERSE 1:
နံနက္ခင္းရဲ႕အခ်ိန္ေလးမွာ အေ၀းကုိေငးၾကည့္ကာ
ငွက္ကေလးေတြ ပ်ံသန္း ေပ်ာ္ရႊင္ဆဲလား
(အ႐ုဏ္ဦးရဲ႕အခ်ိန္ေလးမွာ အလွတရားကုိေတြ႕ရဲ႕လား
အလွဆံုးပန္းခ်ီကားနဲ႔ ေရာင္စံုျခယ္လုိက္ကြယ္)

VERSE 2:
ပန္းေလးေတြပြင့္ကာရယ္ ေျမျပင္ထက္မွာ
ေရာင္စံုေတြေ၀ျဖာ ဖူးပြင့္ဆဲလား
(ခ်ီးမြမ္းကာရယ္ မဆံုးႏုိင္ပါ ဒီဘ၀ဆံုးတုိင္
ကုိယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းထား ေလာကရဲ႕အလွကမၻာ)

CHORUS:
ေဗဒါပန္းေလးေတြ ေရစုန္ေမ်ာလုိ႔ေန
(စမ္းေခ်ာင္းေလးလည္း စီးဆင္းကာရယ္)
စိမ္းလန္းေသာေတာေတာင္ သဘာ၀အလွေတြ
ဘုရားျမတ္ရဲ႕လက္ရာေတြပဲ
(ဟုိအေ၀းက ၾကယ္စင္ေတြ ၾကည့္လုိက္ပါ ၾကင္သူရယ္
အရာရာအားလံုးဟာ ကုိယ္ေတာ္၏လက္ရာ)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.