သူ႕အေၾကာင္း

>>>Download

ေတးရး - M. ဆုိင္းမြန္းေအာင္၊ B. ေသွ်ာင္းေခါင္
ေတးဆုိ - အယ္ေဇာ္

VERSE 1
ဒုကၡေတြမ်ားစြာခံတာ ေလာကကုိ ဆင္းၾကြလာသူ
ဆူးရစ္သရဖူကုိေဆာင္းကာ ေလာကသားကုိ အျပစ္မွ ကယ္ယူ

CHORUS
သူ႕ဂ႐ုဏာ သူ႕ေမတၱာ ဒုိ႔လူသားအေပၚ ဘယ္ေလာက္ႀကီးမားလဲ သိရဲ႕လား
လမ္းလြဲသူ ေဖးမကူ ကားတုိင္အေၾကာင္းကုိ ေျပာဖုိ႔ ၀န္မေလးနဲ႔
လာပါ အတူသြားမယ္ ေတာေတာင္ျဖတ္ကာ ခရီးၾကမ္းကုိႏွင္
ခြန္အားအတြက္ ဘုရားရွင္ ျပင္ဆင္ေပးမယ္ မစုိးရြံ႕နဲ႔

VERSE 2
လက္႐ံုးျဖစ္ရဲ႕သားနဲ႔ ေတြးကာ ေငးကာ ၿငီးတြားမေနနဲ႔
ခြန္အားရွိရဲ႕သားနဲ႔ မသံုးရင္ ဘုရားသခင္ ၀မ္းနည္းမွာပဲ

VERSE 3
ေယ႐ႈခရစ္ရဲ႕အေၾကာင္းကုိ ဒုိ႔တေတြေျပာမယ္ မၾကားဖူးသူအတြက္
ဘုရားသခင္မွာ ဒုိ႔အတြက္ ဆုလဒ္ေတြ အသင့္ရွိေနတယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.