စာနာစိတ္ေလးလုိတယ္

>>>Download

ေတးရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး၊ ရတနာဦး

VERSE
အလင္းေရာင္ကင္းမဲ့ေသာ အခန္းငယ္ေလးတစ္ခုလုိ
ေလာကီကမၻာေျမႀကီး အက်ည္းတန္ေနၿပီေလ
အျပစ္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေမတၱာငတ္မြတ္ေန
သင္ယူေဆာင္ပါ အခု အလင္းလုိသူေတြဆီ

(ေမွ်ာ္ေနတဲ့ ဒီလက္မ်ား ဒုိ႔ေတြ လွမ္းႀကိဳမယ္
ႏုိင္ရာ၀န္ေတြကုိ ထမ္းရြက္ရင္း ေဖးမလုိက္
ငုိေနသူအတြက္ ကမ္းလက္ေလးတစ္စံုေပးကာ ဆက္ထူရင္
သံစဥ္မ်ားနဲ႔ ဒို႔ကမၻာအလွဆင္မယ္)

CHORUS
(-- စာနာစိတ္ေလး ရွိေနရင္ေတာ့
တေလာကလံုး သီခ်င္းေလးနဲ႔အတူ လွသြားမယ္
စာနာစိတ္ေလးလုိတယ္ --)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.