အလင္းရဲ႕တံခါး၀

>>>Download

ေတးရး - ေစာခူဆဲ
ေတးဆုိ - ေရဗကၠ၀င္း

ဒါဒါဒါ  ဒါဒါ ဒါဒါဒါ  ဒါဒါ ဒါဒါဒါဒါ
ဒါဒါဒါ  ဒါဒါ ဒါဒါဒါ  ဒါဒါ ဒါဒါဒါဒါ

VERSE
ေမွ်ာ္လင့္ထားသမွ်ေတြ တကယ္ကုိ ျဖစ္မလာလုိ႔
စိတ္ပ်က္လုိ႔အားငယ္ ယံုၾကည္မႈေတြ ယုိယြင္းလာ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေမ့ပစ္မိၿပီလား
ဒုကၡလႊမ္းၿခံဳထားတဲ့ ဒီကမၻာထဲ မိတ္ေဆြရယ္
ထြက္ေပါက္ရွိတာ ဘာေၾကာင့္ ေမ့ေနသလဲ

CHORUS
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆီမီးခြက္ အၿမဲတမ္း လင္းေစခဲ့
ေမွာင္မုိက္က ေက်ာ္ျဖတ္ဖုိ႔ အလင္းရဲ႕တံခါး၀ပဲ
ေယ႐ႈေပးတဲ့ ဂတိေတြဘာေၾကာင့္ ေမ့ခ်င္လဲ

VERSE 2
ယံုၾကည္ျခင္းအားအင္ ဘာေၾကာင့္နည္းေနလဲ
စဥ္းစားေပါ့ မိတ္ေဆြ သင္ဟာေန႔စဥ္ အုိ ဆုေတာင္းစဥ္
ခဏေတာင္ သတိမွရရဲ႕လား
ေလာကီေရးရာမ်ားနဲ႔ အခ်ိန္ေတြထဲ မိတ္ေဆြရယ္
တစ္စကၠန္႔ေလးေတာ့ ေပးဖုိ႔သင့္ပါတယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.