အနာဂတ္အတြက္

>>>Download

ေတးရး - ေစာတင့္ထူး၊ ၀ုိင္ယာ
ေတးဆုိ - လင္းဒါ၊ ေပတ႐ု၊ ၀ုိင္ယာ

VERSE:
(အနာဂတ္သာသနာခရီးအတြက္ ဒုိ႔မ်ားရဲ႕ခႏၶာစိတ္ေတြ
ေပးလွဴရင္းနဲ႔ အသက္ရွင္သြား
ကႏၱာရလမ္းေတြ ၾကမ္းပါေစ ဂမူေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြရွိပါေစ
ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔ ေရွ႕ခ်ီမယ္)

CHORUS:
ဟုိမွာၾကည့္စမ္း အနီး၀န္းက်င္ ယာခင္းလယ္ကြက္ေတြ
မွည့္၀င္းေနစပါးေတြ တာ၀န္ဘယ္သူရွိလဲ
သခင္ရဲ႕ဘုန္းအလင္းေတာ္ အစဥ္အၿမဲ ထင္ရွားရန္
အေကာင္းဆံုးေလးနဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ ရွိတဲ့အစြမ္းနဲ႔ ႏုိင္ရာထမ္းမယ္

RAP 1:
ဒုစ႐ုိက္မ်ားနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ဒီကမၻာေလာကႀကီးမွာ အၿငိဳးေတြထား အမုန္ေတြပြားကာ
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္နဲ႔ သတ္ၾကျဖတ္ၾက ဘယ္မွာလဲ ခ်စ္ျခင္းတရားေတြ
ဘယ္မွာလဲ အၾကင္နာတရားေတြ အားလံုး ပ်က္သုဥ္း အေမွာင္တိဖံုးလႊမ္းေနၿပီ
လူသားေတြအားလံုး ျပန္လည္သင့္ျမတ္စည္းလံုးျခင္းေတြ ရရွိေစဖုိ႔
အမုန္းေတြဖယ္ အၿပံဳးေတြဖလွယ္ကာ ခ်စ္ျခင္းတရားေတြ ေ၀ငွၾကစမ္း ေမတၱာတရားေတြ
လူတုိင္းရင္မွာ ထာ၀စဥ္တည္ၿမဲလန္းဆန္းေစဖုိ႔ ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ ဆူးခက္ေတြကုိ
ဒုိ႔ေတြအားလံုး ရွင္းထုတ္ပစ္စုိ႔

RAP 2:
၀င္းမွည့္ေနတဲ့စပါးခင္းေတြကုိ ျပန္လည္ရိတ္သိမ္းႏုိင္ဖုိ႔ရန္အတြက္
မင္းလည္းရွိ ငါလည္းရွိ ဒုိ႔ေတြအားလံုး တာ၀န္ရွိ
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ျပည့္၀တဲ့ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ
လူသားေတြအားလံုးသိရွိဖုိ႔ရန္ ဒုိ႔ေတြအားလံုးေ၀ငွၾကစုိ႔


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.