ေမတၱာစမ္းေရ

>>>Download

ေတးရး - ဆူးေလး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1:
ဒုကၡမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆုိင္လည္း
ဘ၀မွာလည္း ငါတစ္ေယာက္တည္း အုိ
အားအင္မဲ့လုိ႔ အထီးက်န္ ငုိယုိမိတယ္
ေခၚသူမဲ့လုိ႔ ငါ့တစ္ေယာက္တည္း
ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ေတြနဲ႔ နစ္မြန္း
ေအးခ်မ္းတဲ့ ရင္ခြင္ကုိ တမ္းတေနဆဲ

CHORUS:
ျပန္လာခဲ့ သခင့္ရဲ႕ရင္ခြင္ထက္ဆီ
မငတ္ႏုိင္တဲ့ စမ္းေရကုိ အစဥ္သာေပးေန
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေမတၱာကုိ ထာ၀စဥ္ေပးမယ္
လွမ္းခဲ့ပါေတာ့ ခ်စ္မိတ္ေတြ ေရး... 


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.