ေက်းဇူးရွင္

>>>Download

ေတးရး - ဆူးေလး
ေတးဆုိ - ကဗ်ာဘြဲ႕မွဴး၊ လင္းဒါ

VERSE 1:
ေမေမ(ေဖေဖ) ေက်းဇူးေတြ ႀကီးမားလြန္းပါတယ္
ေမေမ(ေဖေဖ) အႏႈိင္းမဲ့ပါ ေမေမ့(ေဖေဖ့)ရဲ႕ေမတၱာမ်ား တကယ္ပါ
ေမ့မရႏုိင္ အစဥ္သာ သတိရေနဆဲပါ

VERSE 2:
ေမေမ(ေဖေဖ) ေခၽြးစက္ေတြ ယုိစီးခဲ့ရပါတယ္
ေမေမ(ေဖေဖ) သမီးေလးအတြက္ ပူျပင္းတဲ့အပူဒဏ္ေအာက္မွာ
ေလာကႀကီးကုိ ရဲရဲရင္ဆုိင္ေန

CHORUS:
ေမေမ(ေဖေဖ) သမီးအတြက္ေလ ေမေမ့(ေဖေဖ့)႐ုပ္ရည္မပ်က္ႏုိင္ဘူးေလ
ေမေမ(ေဖေဖ) ကမၻာတည္သေရြ႕ေလ ေက်းဇူးေတြ ဆပ္မကုန္ဘူးေလ
ေမေမ(ေဖေဖ)ရယ္

ENDING:
ၾကင္နာတတ္တဲ့စိတ္ေတြရယ္ အမွန္တကယ္ ႀကီးမားလြန္းပါတယ္ ေမေမ(ေဖေဖ)
ငယ္စဥ္ကတည္းက ပုခက္ေပၚမွာ ျဖဴစင္လွတဲ့ ေမတၱာနဲ႔ အနစ္နာခံခဲ့တယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.