ေနာက္ဆံုးစကၠန္႔

>>>Download

ေတးရး - ပါသဲ
ေတးဆုိ - ခရစၥတုိဖာ

VERSE 1
ေငြမ်ားရယ္ ပကာသနရယ္ ငါ့အေဖာ္ရယ္
ငါေတြးရင္း ငါျဖစ္တယ္ ငါ့အလုိအတုိင္း
သခင္လည္းမရွိ အရွင္လည္းမရွိ အရွင္လည္းမလုိ သခင္လည္းမလုိ
အခ်ိန္နာရီမ်ားရယ္ ဘယ္လုိကုန္ဆံုးမလဲ

VERSE 2
ငါ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရ အခုိက္အတန္႔မ်ား
ပူလြန္းတယ္ အုိ ၿငိမ္းမရ မီးအပူအလား
ကူလွည့္ပါ အရွင္လည္းမရွိ ေျဖသိမ့္မယ္ သခင္လည္းမရွိ
နာက်င္စြာ မ်က္ရည္ ေနာင္တမ်ားနဲ႔ပူေလာင္စြာ စီးလုိ႔ အုိး

CHORUS
(ႏွလံုးသားထဲ စီး၀င္လာတယ္ ေသြးေၾကာထဲစီး၀င္လာတယ္
ဦးေႏွာက္ထဲစီး၀င္လာတယ္ ေယ႐ႈရွင္
အ႐ုိးသားဆံုးသိျမင္လာတယ္ စမ္းေခ်ာင္းေလးစီး၀င္လာသလုိ
ေအးျမမႈအသက္တာကုိ ငါသိၿပီ
လွ်ပ္တျပက္ေလးမွာပဲ ဘ၀ရဲ႕အမုိက္ေမွာင္ထဲမွ
ႏူးညံ့လြန္းစြာနဲ႔ ေရြးႏႈတ္ခဲ့ၿပီပဲ အုိး


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.