Album: ခိုလႈံရာသခင္ေယ႐ႈ


 #
ေခါင္းစဥ္                                   
ေတးဆုိ                               
ေတးေရး
01သူခ်စ္လြန္းလို႔ထန္ေသာင္ထန္ေသာင္
02မွဲ႔တစ္ေပါက္ေစာ၀င္းလြင္ႏိုးပုမ္
03မေျပာင္းလဲတဲ့အခ်စ္အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္မံုပီး
04ေယ႐ႈနာမေတာ္ေအာင္မန္းဂၽြန္သဲ
05သင့္အနားမွာစံပီးအဇဲ
06ယံုၾကည္ေသာလက္ရာေတာ္မီးႏိုမုန္ဘြဲ႕
07ခိုလႈံရာသခင္ေယ႐ႈဆုန္သင္းပါရ္ႏိုးပုမ္
08နိစၥမဲ့M မိုးဂ်ိဳးဇက္ေအာင္
09ကၽြႏု္ပ္၏ဘုရားကိုမန္းကိုမန္း
10၀ိညာဥ္ေတာ္မစပါျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းႏိုးပုမ္
11ရင္ခြင္မဲ့ အျပစ္သားလူအဇဲအားထန္
12အမုန္းဘယ္ေတာ့ဆံုးမလဲမံုပီးမံုပီး
13အေႏြးေထြးဆံုးရင္ခြင္ဆလိုင္းမန္းမန္း၊ ပါရ္သဲေခေခ
14၀ိညာဥ္တန္ခိုးCity Youthကိုစုစု

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.