Album: ခ်စ္ျခင္းဖြဲ႕သီခ်င္း (၁)


 #
ေခါင္းစဥ္                                 
ေတးဆုိ                               
ေတးေရး
01 အဓိကဘုရားသိေစဖို႔L. လြန္းဝါL. လြန္းဝါ
02ဘယ္သူ႕အတြက္လဲရတနာဦးေသာမတ္စ္
03ေလာကဧည့္သည္ေသာမတ္စ္ျမသြင္ေသာမတ္စ္
04အနမ္းေခ်ာစုခင္ဂ်ီဇံုးခ်န္း
05႐ိုး႐ိုးေလးယံုၾကည္ပါေစာဂ်ဳိးဂ်ဳိဆရာဦးညြန္႔လွ
06သင့္မာနႏြဲ႕ယဥ္ဝင္းVincent စုိးျမင့္
07ေပးအပ္လိုက္ပါေစာဝင္းလြင္ေစာဝင္းလြင္
08လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း (ေဟာရွဏၰ)ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းေက်ာ္ေဌး
09Reggae သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္နဲ႔ေစာဖုိးခြား၊ ဇမ္ႏူးASM
10သန္႔ရွင္းေမတၱာေစာခူဆဲေစာခူဆဲ
11ကယ္တင္ရွင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ေရဗကၠဝင္းေစာခူဆဲ
12ေမတၱာအလင္းရွင္ဆုန္သင္းပါရ္အယ္လ္ေဇာ္လ
13ခ်စ္ေမတၱာျဖင့္သာေကဂ်ာႏူးဆရာဂ်က္ဖရီ