အမုန္းဘယ္ေတာ့ဆံုးမလဲေတးေရး- မံုပီး
ေတးဆို- မံုပီး

VERSE 1
အမုန္းဘယ္ေတာ့ဆံုးမလဲ
အေမွာင္ကမၻာထဲကလူ
အၿငိဳးေတြႀကီးေလေတာ့
ဘယ္သူေျဖသိမ့္လို႔ရမလဲ စဥ္းစား

CHORUS
အမုန္းနဲ႔ တကယ္ကို ေ၀းခ်င္တယ္
ဘယ္အခ်ိန္ ဒီအမုန္းနဲ႔ …
ေ၀းလို႔ရမလဲ ငါစဥ္း..စားမရဘူး
ဘယ္အခ်ိန္ထိလဲ

VERSE 2
အက်ိဳး ဘာေတြထူးမလဲ
လူတကာကို မုန္းတဲ့ အၿငိဳး
အမုန္းခံသူအတြက္ေတာ့
ဘယ္လို နာၾကည္းအံုးမလဲ စဥ္းစား

BRIDGE
လမ္းျပသူ ႏွလံုးသားထဲ ၀င္လာခ်ိန္ (သူ႔အခ်စ္ေတြနဲ႔)
ႏွလံုးသားထဲ ေမတၱာရွင္ လက္ခံခ်ိန္
ဒီအမုန္းမ်ား ေ၀းလြင့္သြား
အေ၀း…

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.