သင့္အနားမွာေတးေရး- အဇဲ
ေတးဆို- စံပီး

VERSE 1
ဘယ္လိုမ်ိဴး ခက္ခဲျခင္းေတြ ႀကံဳရလဲ
ခံႏိုင္ဖို႔စြမ္းအားေတြ ရွိရမယ္
အားတင္းထားစမ္းပါ မိတ္ေဆြ
သင့္ရဲ႕အနားမွာ ကိုယ္ေတာ္ရွိတယ္

VERSE 2
ဘယ္လိုမ်ိဴး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းေတြ ႀကံဳရလဲ
ယံုၾကည္ျခင္းလက္နက္နဲ႔ တိုက္ခိုက္မယ္
ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မ်ား ဖယ္ရွားလုိက္
သင့္ရဲ႕အနားမွာ ကိုယ္ေတာ္ရွိတယ္

CHORUS
ေအာင္ျမင္မႈေပ်ာက္ရွေနလား မိတ္ေဆြ
စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈမ်ား ေတြ႕ႀကံဳလည္း
ဒါေတြအားလံုး တစ္ေန႕က်ရင္
သင့္အတြက္ ရင့္က်က္ျခင္းေတြ ျဖစ္လာမယ္
ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႕ ဘုရားလက္ေတာ္ထဲအပ္ပါ
ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ားက အို ဟုိးအေ၀းမွာ
သင္ယံုၾကည္ဖို႔သာ အဓိကပါ
ကူညီေဖးမဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ဟာ သင့္အနားမွာ 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.