ယံုၾကည္ေသာလက္ရာေတာ္ေတးေရး - မုန္ဘြဲ႕
ေတးဆို- မီးႏို

CHORUS
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ပိုက္ေထြးမႈ ၀ိညာဥ္ေတာ္ အေဖာ္ျပဳမႈ
၀န္ခံႏိုင္ဖို႔ကို အလိုေတာ္အတိုင္းသာ
ယံုၾကည္တယ္ ခရီးတစ္ခု လက္ရာေတာ္ျမင္ရဖို႔
မေျပာင္းလဲစဥ္တည္ၿမဲ ကတိသစၥာထဲ

VERSE 1
ေမာပန္းေနဘ၀ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ လမ္းေပ်ာက္လုခ်ိ္န္
အသိစိတ္ေတြ ေ၀၀ါး ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား
လဲလုစဥ္ ေဖးမေပးပါ

VERSE 2
အခ်ဳိးေကြ႕ေတြႀကံဳတိုင္း ရင္မွာ ေၾကကြဲ
သခင့္အခ်စ္ကို တမ္းတမိခ်ိန္
ႏူးညံ့စြာလာေသာ အၾကင္နာဒီစကား
ဘ၀တစ္ခုကို အသစ္ေမြးဖြားေစ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.