လိုအင္ေတးေရး- အငယ္ေလး

VERSE
ကၽြႏု္ပ္ဘ၀ရဲ႕ေန႕ေတြမွာ အလိုအပ္ဆံုးဟာ
ေရႊေငြ ပစၥည္းလည္း မဟုတ္ေသးပါ
အနီးကပ္ဆံုး သခင့္ရဲ႕အနား ေနခြင့္တစ္ခုသာ
၀ိညာဥ္မွာ အလိုအပ္ဆံုးပါ

CHORUS
ကိုယ္ေတာ္နဲ႕ဆို အားလံုးျပည့္စံု
ဘာဆိုဘာတစ္ခုမွ မလိုအပ္ေတာ့ဘူး
ကိုယ္ေတာ္နဲ႕ဆို ခရီးၾကမ္းလည္း မမႈပါ
ကိုယ္ေတာ္အခ်စ္ေတြ ကၽြႏု္ုပ္ဘ၀ အားအင္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.