၀ိညာဥ္တန္ခိုးေတးေရး- ကိုစုစု
ေတးဆို- City Youth

VERSE
အခ်ိန္နာရီမ်ား တေရြ႕ေရြ႕ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီ
အသက္တာမ်ား ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ဦး
ရန္သူအေပါင္းရဲ႕တိုက္ခိုက္ျခင္း
မ်ိဳ၀ါးဖို႔ ႀကိဳစားဆဲ
ယံုၾကည္ျခင္း လဲလို႔ မယိုင္ေစနဲ႔ေလ
၀ိညာဥ္တန္ခိုး အစဥ္ေတာင္းေလွ်ာက္ကာရယ္
ရင္ဆိုင္ခရီးလမ္း ဘုရားျမတ္နဲ႔အတူ
ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း အသက္ရွင္ဖို႔ ဆက္ကပ္ရင္း

PRE CHORUS
ရဲရင့္ျခင္း စြမ္းအားမ်ား ဘုရားျမတ္ေပးေန
မာရ္နတ္တန္ခိုး တြန္းလွန္ႏိုင္ဖို႔
ရင္ဆိုင္ကာသြားမယ္ ၀ိညာဥ္ေတာ္
ဘုရားျမတ္ရဲ႕ တန္ခိုးနဲ႔

CHORUS
ေရွ႕ဆက္လွမ္းမယ္ေလ ယံုၾကည္ျခင္း ရဲရင့္ျခင္းနဲ႔အတူ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ စံုလင္ေသာ ေက်းဇူးေတြ ခံစားရဖို႔
အသက္တာတိုင္းမွာေလ
၀ိညာဥ္္တန္ခိုး ဘုရားျမတ္ရဲ႕တန္ခိုးနဲ႔
အစဥ္ျပည့္၀စို႔ ဘ၀ေန႔ရက္ေတြထဲ

BRIDGE
အသက္တာထဲ အားနည္းေနခ်ိန္
ေျခလွမ္းေတြလည္း အားေလ်ာ့ေနတုန္း
အနားမွာအၿမဲ အားေပးေနသူရယ္
ကတိေတာ္ျမတ္ ကိုင္စြဲကာရယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.