ခိုလံႈရာသခင္ေယရႈေတးေရး- ႏိုးပုမ္
ေတးဆို- ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE 1
သင္ေနတဲ့အိမ္ရြာေလးဟာ တစ္ေန႔က်ပ်က္စီးသြားရမွာ
ထိုတစ္ခ်ိန္အတြက္ ခိုလႈံဖို႔ေနရာရွိလို႕
သက္ျပင္းခ်ကာ အေမာမေျပခင္
သင္ေနတဲ့ကမၻာပ်က္အံုးမယ္
ထိုတစ္ခ်ိန္အတြက္ ေနရာအသင့္ရွိၿပီလား

CHORUS
သခင္ေယ႐ႈ ကတိစကားတစ္ခု
အိမ္ေတာ္ျပင္ဆင္လို႔ ၿပီးသြားရင္ ျပန္လာမယ္
ထိုကတိစကား နီးလာၿပီ
ကမၻာႀကီး ေနာက္ဆံုးေန႔ေရာက္ၿပီ
ခိုလႈံစရာ ေနရာအသင့္ရွိပါေစ

VERSE 2
ယာယီတဲခႏၶာပ်က္လို႔ ဘ၀တစ္ခုဆီသို႔ ဆက္လွမ္းဖို႔
ျပင္ဆင္သူကို ေယ႐ႈဘုရား ႀကိဳဆိုလ်က္မို႔
ေနာက္ဘ၀အတြက္ ခိုနားစရာဟာ
ေယ႐ႈဘုရားသာ ရွိခဲ့တာ
ဒါကို သင္သံသယ မရွိေစခ်င္

VERSE 3
ေနစရာဘ၀ငယ္ ပ်က္သြားလို႔
အသိုက္ပ်က္ေလလြင့္ ငွက္ကေလးလို
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ရင္ဆိုင္ရမယ္ အမွန္တရားမို႔
အဖရဲ႕ေမတၱာနားခိုကာ စံုညီလက္တြဲ ဆက္ကပ္ရင္း
ျပန္ဆံုမယ္ ေရႊအိမ္နန္းအထက္ဆီမွာ 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.