ဘယ္အရာနဲ႔မွေတးေရး- ထန္ေသာင္
ေတးဆို- ရြယ္ႏူး
VERSE 1
အၿမဲတမ္းမေျပာင္းလဲတဲ့ ေမတၱာနဲ႔ခ်စ္သူ
ဘယ္လိုပင္ ဆိုးသြမ္းလို႔ေနလည္း
ထာ၀စဥ္ၿမဲတဲ့အခ်စ္နဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္ကိုခ်စ္တဲ့သူ
ဘယ္ေလာက္ပဲ အျပစ္ေတြမ်ားလြန္းပါေစကြယ္

CHORUS
ဘယ္အရာနဲ႔မွ ႏိႈင္းဆလို႔မရႏိုင္တယ္
ဘယ္အရာနဲ႔မွ အစားထိုးလို႔မရႏို္င္တယ္
ဘယ္အရာနဲ႔မွ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ ျမြတ္ဆိုမမီႏိုင္တယ္
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ နက္႐ိႈင္းေမတၱာ

VERSE 2
အၿမဲတမ္းအေကာင္းဘက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးသူ
ဘယ္လိုပဲ အတားအဆီးမ်ားေနလည္း
ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းတစ္ခု အၿမဲဖန္တီးေပးသူ
ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾကမ္းတမ္းပါေစကြယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.