ေရွ႕ေတာ္





ေတးေရး- ထန္ေသာင္

VERSE
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုန္းတန္ခိုးနဲ႔ ၾကြဆင္းကာ
ႏွလံုးသားကို အုပ္စိုးပါ
အႏူးညံ့ဆံုးစကားခ်ိဳနဲ႔ အားအင္ကိုျဖည့္ကာ
အတြင္းလူခိုင္ခံ့ေစ

PRE CHORUS
စိတ္ႏွလံုး ဥာဏ္ရွိသမွ်ျဖင့္
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို
ကၽြႏု္ပ္ကိုးကြယ္

CHORUS
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ေရွ႕ေတာ္မွာ
ဘယ္အနာေရာဂါမွ မခံႏိုင္
၀မ္းနည္းစရာေတြ ေလာကအရာေတြ
ဘာဆိုဘာတစ္ခုမွ မခံမရပ္ႏိုင္ဘူး
၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ေရွ႕ေတာ္မွာ
ဘယ္၀ိညာဥ္ဆိုးမွ မေနႏိုင္
အထက္ရပ္ေရႊျပည္ ဘုရားေရွ႕မွာလို
အိုနာေသျခင္းလည္း မရွိေတာ့ဘူး
သခင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၀ယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.