၀ိညာဥ္ေတာ္ (Parakletos)
ေတးေရး- ထန္ေသာင္

CHORUS
၀ိညာဥ္ေတာ္သာ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ
အႏူးညံ့ဆံုးေသာ အဖိုးထိုက္ဆံုးေသာ
ဘုရားရဲ႕တန္ခိုးေတာ္
ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႕ စြမ္းအားေပးလို႕
ဘုန္းနဲ႕ျဖည့္လို႕ လမ္းျပေပးသူ
လူသားတိုင္းအား စြန္႔ပစ္မထားသူပဲ

VERSE 1
၀မ္းနည္းေသာသူအား ႏွစ္သိမ့္ေပးသူ
အားငယ္ေသာသူအား ခြန္အားေပးသူ
ခုိကိုးရာမဲ့သူအတြက္ ခိုလံႈရာရဲတိုက္ျဖစ္သည္
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕မိတ္ေဆြ ၀ိညာဥ္ဘုရားပါ

VERSE 2
အသက္မဲ့ေသာသူအား အသက္နဲ႔ျပည့္၀ေစသူ
အသစ္ေသာအသက္တာနဲ႔ ျပည့္စံုေစသူဟာ
ျမင္လုိ႔ေတာ့မရေပမယ့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ စကားေျပာျခင္း
တို႔ထိျခင္းေတြ အၿမဲခံစားရေန

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.