စာတန္လွည့္ကြက္ေတးေရး - သြန္းပူ၊ ေဂ်မိုး
ေတးဆိုု - သြန္းပူ

VERSE 1
ေခတ္လူငယ္မ်ား ဆန္းၾကယ္ေသာအမႈေတြနဲ႔
ဒုုစ႐ုုိက္ေပါင္းစံုု လုုပ္ေနၾက လူႀကီးလူငယ္ၾကား အတင္းေတြခ်
မထူးဘူး မဆန္းဘူး သူ႕တုုိ႔ရဲ႕အေတြး

VERSE 2
ျပႆနာျဖစ္တုုိင္း ဇြတ္တုုိးေျဖရွင္းခ်င္ၾက
ေအာင္ျမင္ခ်င္တာ သူတုုိ႔ရည္မွန္းခ်က္
လုုပ္ခ်င္တာေတြကုုိ ဇြတ္လုုပ္တတ္ၾက
မွန္တယ္ထင္ရင္ အကုုန္လုုပ္မွာပဲ လာမတားနဲ႔

CHORUS
(စာတန္လွည့္ကြက္ စာတန္လွည့္ကြက္
သတိေတာ့ထား အဆံုုးမေရာက္ခင္မွာ)၂

VERSE 3
ျဖစ္ခ်င္တာေတြအတြက္ မိဘထံ ပုုိက္ဆံလိမ္ေတာင္း
ရတဲ့နည္းနဲ႔ ႀကံစည္ၾက ဒီလုုိနဲ႔ အမွားဂယက္၀ဲလည္ရင္း
အဆံုုးေတာ့အားလံုုး ႐ႈံးနိမ့္မႈေတြ႕

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.