အၿပံဳးေတးေရး - ေဂ်မိုး
ေတးဆုုိ - Lလြန္း၀ါ

VERSE 1
 (ဘုုရားေက်ာင္းထဲေရာက္လာသူကုုိ အၿပံဳးေလးတစ္ခ်က္ေလာက္ေပးၾကည့္စမ္းပါ
သူ႕ဘက္က တုုန္႔ျပန္လာမယ္ ျဖစ္ေနဦးမွာ
ယံုုထား တစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ့ ၿပံဳးၾကည့္ပါလား)

CHORUS
သင္ၿပံဳးပါ အရာရာလွပႏုုိင္ေအာင္ ယံုုလုုိက္ပါ အရာရာေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္
ေရာင္စံုုကမၻာႀကီး လွပတင့္တယ္ ဒါဆုုိဘုုရားရွင္လည္း ေက်နပ္လုုိ႔ ၿပံဳးေနမွာ

VERSE 2
ေလာကရဲ႕အလွပုုိင္ရွင္ေတြ အၿပဳံးေလးတစ္ခ်က္ေၾကာင့္လွေနခဲ့တာ
အားလံုုးလည္း လွလာႏုုိင္တယ္ အၿပံဳးမ်ဳိးေစ့ ျဖန္႔ေ၀ေပးပါ
အနာဂတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ျပည့္စံုုမွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.