ကိုယ္ေတာ္နဲ႔အတူေတးေရး - သြန္းပူ
ေတးဆုုိ - ေစာဝင္းလြင္

VERSE 1
သူစိမ္းဆန္ေသာ ေလာကဝယ္အဆင္မေျပမႈေတြ
ျပည့္ေနလည္း ေဖးမကာ ကုုိယ္ေတာ္ေစာင့္ေရွာက္မယ္
ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ဒုုကၡနဲ႔ ဒီအခက္အခဲေတြ
ခရစ္ေတာ္ ကူညီေပးလိမ့္မယ္

VERSE 2
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အခ်စ္စစ္နဲ႔ ၾကင္နာမႈေတြ
ကားတုုိင္ထက္ အသက္စြန္႔ကာ ကုုိယ္တုုိင္ေပးခဲ့ၿပီ
ခရစ္ေတာ္နဲ႔ သြားရ/ၾကမယ့္ အနာဂတ္ခရီးေတြ
အားလံုုး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မယ္

CHORUS
မုုန္တုုိင္းထန္လည္း ေလာကဝယ္ လႈိင္းထန္လည္း
အသက္စြန္႔ခ်စ္တဲ့ ကုုိယ္ေတာ္ရွင္ ကူညီမယ္
ဘ၀အခက္အခဲ အားလံုုးကုုိ ေက်ာ္ျဖတ္ဖုုိ႔ရန္
ဘုုရားျမတ္ရွင္နဲ႔ သြားၾကမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.